/PinkBlomster.jpg

KÆRE MEDLEMMER OG ALLE INTERESSEREDE

Velkommen til Vestlollands Alternative Forenings program for sæson 2016-17
 
Vi glæder os til at møde hinanden ved nogle inspirerende og ikke mindst hyggelige aftener med foredrag og workshops i løbet af efteråret og vinteren.
 
Sæsonens arrangementer spænder vidt fra krop og psyke til kontakt med vores dyr. Dyrehviskeren, som måtte aflyse sit foredrag sidste vinter, har lovet at komme igen. Og en aften med intuitiv maling åbner mulighed for selv at bestemme indholdet.

Læs om de enkelte foredrag og workshops inde i brochuren!

Alle seks foredrag og workshops samt generalforsamlingen foregår den første onsdag i måneden. I december måned holder vi juleferie.

Vi benytter de fine lokaler i FrivilligCenter Lolland, som nu har fået gode parkeringsforhold, hvorfra man har adgang til bygningen fra begge sider. Der er elevator til rådighed.

I april måned på den årlige generalforsamling lægges der op til en hyggelig aften med formandens beretning, kassererens regnskab, valg af bestyrelse, kaffe og ost og ikke mindst gode ideer og forslag fra medlemmerne. Det bliver sikkert vældig fornøjeligt igen.
Vi takker for alle de gode ideer, som medlemmerne er kommet med.

Kom igen og vær med til at gøre VAF til en god forening!

FOREDRAG ELLER WORKSHOP
Ved et foredrag fortæller en foredragsholder om et emne.
På en workshop kan der være undervisning og opgaver, tilhørerne kan deltage i undervejs – frivilligt.
Der er entré på 60 kr. inkl. kaffe og kage.
Større arrangementer vil blive annonceret. Billetpriserne vil være forhøjede.

MEDITATION
Ved de fleste arrangementer i VAF indledes aftenen med en kort fællesmeditation. Det er en guidet meditation, som varer ca. et kvarter. Derefter vil der være en lille pause, inden det egentlige foredrag begynder.

STED OG TID
”FrivilligCenter Lolland”, Hoskiærsvej 17, 1.sal, lime lokale, 4900 Nakskov.

Det er en del af Sundhedscenter Nakskov, Hoskiærsvej 17, 2.sal.
Parkering og adgang til bygningens bagdør kan også foregå fra Fayesvej.

Arrangementerne afholdes den første onsdag i måneden.

Kl. 19.00 – ca. 19.15:   Meditation.
Kl. 19.30 – 22.00:        Foredrag eller workshop.
Afvigelser herfra vil fremgå i beskrivelsen af arrangementet.